Selskabsmeddelelse nr. 131, 2018 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:   
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2019:            0,11% p.a.
DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2019: -0,12% p.a.
    
Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:   
DK0002036532, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2019: 0,02% p.a.
DK0002038587, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2019: -0,25% p.a.
DK0002041532, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2019: -0,20% p.a.
    
Stående obligation uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2019:  0,02% p.a.
    
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2019: 0,3145% p.a.
    
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2019: 0,3145% p.a.
     
Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2019: 0,2645% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: