Selskabsmeddelelse nr. 134, 2022 - Ekstraordinære indfrielser (CK 93) pr. 23. december 2022

Report this content

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.
 
Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

  

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99. 

  

   

Venlig hilsen       

   

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab  

     

    

 

  

 

  

Tags: