Selskabsmeddelelse nr. 2, 2014 - Meddelelse vedrørende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 21. januar 2014 klokken 9.00 i Nordea Bank Danmarks lokaler, Strandgade 3, København.

Eneste punkt på dagsordenen er godkendelse af ny bestemmelse i § 14, stk. 2 i selskabets vedtægter, således at selskabets halvårs- og årsrapporter kan affattes på dansk eller engelsk.

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører Nordea Bank Danmark A/S.

København, den 7. januar 2014.

Bestyrelsen for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Yderligere information:

Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon 33 33 45 56.

Abonner

Dokumenter og links