• news.cision.com/
  • Nordea Kredit/
  • Selskabsmeddelelse nr. 20, 2019 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Selskabsmeddelelse nr. 20, 2019 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Report this content

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den 20. februar 2019 klokken 9.00 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik, forhøjelse af vederlaget til det eksterne bestyrelsesmedlem, den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om at årets overskud på kr. 1.592.519.222,79 bliver udbetalt som dividende.

Generalforsamlingen tog bestyrelsesformandens beretning herunder aflønningsredegørelsen til efterretning.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revision.

Spørgsmål kan rettes til Mads Sixhøj, telefon +45 70 80 11 62.

 
Venlig hilsen                                                                                                             

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: