Selskabsmeddelelse nr. 21, 2020 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 28. februar 2020

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.                                                                                                                                                                                                                                

Venlig hilsen                                                                                                                                                                                       

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab