Selskabsmeddelelse nr. 22, 2019 – Nordea Kredit åbner 0-kupon 10 årig obligation med udløb i 2030

Report this content

Nordea Kredit vil åbne en ny særligt dækket realkreditobligation (SDRO) med fast rente med udløb 1. oktober 2030.

Obligationen er i danske kroner, konverterbar og har en rentekupon på 0 pct.

Obligationen vil blive registreret i VP SECURITIES, og Nordea Kredit vil søge om obligationens optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Obligationens endelige vilkår vil blive offentliggjort i en særskilt selskabsmeddelelse. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende den nye obligation kan rettes til Jesper Bærentzen, Nordea Kredit på telefon 5547 4195.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner

Dokumenter og links