Selskabsmeddelelse nr. 23, 2020 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 13. marts 2020

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

 

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99. 

 

Venlig hilsen

 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: