Selskabsmeddelelse nr. 24, 2013 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR nr. 15 13 42 75

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2013 klokken 9.00 hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, København.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer bestyrelsens beretning, aflønningsredegørelse og årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om, at overskuddet på DKK 703 mio. kr. blev overført til næste år.

Der var genvalg af bestyrelsen og selskabets revision.

Yderligere information:
Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon 33 33 45 56.

Abonner