Selskabsmeddelelse nr. 24, 2016 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den 29. februar 2016, klokken 9.00, hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, 0900 København C.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning samt aflønningsredegørelse, den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om, at overskuddet på 1.464 mio. kr. blev overført til næste år.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

  
Spørgsmål kan rettes til senior pressekonsulent Laurits Harmer Lassen på telefon 55474351.

  
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner