Selskabsmeddelelse nr. 24, 2017 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den 28. februar 2017 klokken 10.00 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB, Strandgade 3, København.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om at kr. 1.678.000.000 ud af årets overskud på kr. 1.678.778.421 blev udbetalt som dividende, og resterende overskud overført til reserverne.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Peter Smith, telefon 61209807.

   
 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner