Selskabsmeddelelse nr. 24, 2018 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den 28. februar 2018 klokken 12.30 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, den fremlagte lønpolitik, den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om at kr. 1.311.750.000 ud af årets overskud på kr. 1.749.780.021 blev udbetalt som dividende, og resterende overskud overført til reserverne. Generalforsamlingen tog bestyrelsesformandens beretning herunder aflønningsredegørelsen til efterretning.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Peter Smith, telefon 61209807.
 
 
Venlig hilsen                                                                                                            

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab