Selskabsmeddelelse nr. 26, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer, har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare) 

ISIN-kode Nom.
rente/

udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-dato Valuta
DK0002038231 1% 2018 1NDASDROOK18IT1Y 15/03-2017 31/08-2018 01/10-2018 DKK
DK0002038314 1% 2019 1NDASDROOK19IT2Y 15/03-2017 31/08-2019 01/10-2019 DKK
DK0002038157 1% 2022 1NDASDROOK22RF 15/03-2017 31/08-2022 01/10-2022 DKK
DK0002038074 1% 2018 1NDAsEUOK18IT1Y 15/03-2017 31/08-2018 01/10-2018 EUR

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69. 

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: