Selskabsmeddelelse nr. 26, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer, har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare) 

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
      Udløbs-dato       Valuta
DK0002041102 1% 2019 1NDASDROOK19IT1Y     09/03-2018 31/08-2019 01/10-2019 DKK
DK0002041292 1% 2020 1NDASDROOK20IT2Y      09/03-2018 31/08-2020 01/10-2020 DKK
DK0002041029 1% 2023 1NDASDROOK23RF  09/03-2018 31/08-2023 01/10-2023 DKK
DK0002041375 1% 2019 1NDAsEUOK19IT1Y    09/03-2018 31/08-2019 01/10-2019 EUR

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: