Selskabsmeddelelse nr. 27, 2014 Generalforsamling i Nordea KreditRealkreditaktieselskab, CVR nr. 15 13 42 75

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den 28. februar 2014 klokken 9.00 hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, København.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer bestyrelsens beretning og aflønningsredegørelse, aflæggelse af årsrapport på engelsk, revideret årsrapport og forslaget om, at overskuddet på 1.037 mio. kr. blev overført til næste år. 

Der var genvalg af bestyrelsen og selskabets revision.


Yderligere information:
Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon 33 33 45 56.

Tags:

Abonner