Selskabsmeddelelse nr. 28, 2013 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2013

Med virkning fra 1. april 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. april 2013 – 30. juni 2013.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2013:     0,2139% p.a.

  
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

  
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab