Selskabsmeddelelse nr. 28, 2014 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 28. februar 2014.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen                                                                                                              

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab