Selskabsmeddelelse nr. 29, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2020

Report this content

Med virkning fra 1. april 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2020 – 30. juni 2020.
 
Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

 
ISIN-kode

DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2020:   -0,07 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2020:   -0,10 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.


 
Venlig hilsen


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab