Selskabsmeddelelse nr. 29, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2020

Med virkning fra 1. april 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2020 – 30. juni 2020.
 
Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

 
ISIN-kode

DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2020:   -0,07 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2020:   -0,10 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.


 
Venlig hilsen


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab