Selskabsmeddelelse nr. 3, 2017 – Tillæg nr. 3 til Nordea Kredits basisprospekt for RO og tillæg nr. 4 til Nordea Kredits basisprospekt for SDRO

I forbindelse med omstruktureringen af Nordea-koncernen samt den forventede udpegelse af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit) som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) offentliggøres hermed tillæg nr. 3 til Nordea Kredits basisprospekt for realkreditobligationer (RO) af 14. februar 2014 og tillæg nr. 4 til Nordea Kredits basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) af 16. februar 2015.

Evt. spørgsmål kan rettes til Anna Lærke Kraft på telefonnr. 55 47 87 39.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab