Selskabsmeddelelse nr. 3, 2022 - Ekstraordinære indfrielser (CK 93) pr. 7. januar 2022

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

                                                                                                                

Venlig hilsen                                                                                                                                                                                           

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: