Selskabsmeddelelse nr. 30, 2013 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2013

Med virkning fra 1. april 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2013 - 30. september 2013.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2013: 1,36% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2013:   1,36% p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2013:   1,01% p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2013:   1,01% p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.
    

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab