Selskabsmeddelelse nr. 30, 2018 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2018.

Med virkning fra 1. april 2018 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2018 - 30. juni 2018.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2018: -0,03% p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. april 2018: 0,00% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: