Selskabsmeddelelse nr. 30, 2020 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2020

Med virkning fra 1. april 2020 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2020 - 30. september 2020.
 
Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2020:   0,79% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2020:   0,79% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2020:   0,44% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2020:   0,44% p.a.
 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 
 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab