Selskabsmeddelelse nr. 30, 2020 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2020

Report this content

Med virkning fra 1. april 2020 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2020 - 30. september 2020.
 
Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2020:   0,79% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2020:   0,79% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2020:   0,44% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2020:   0,44% p.a.
 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 
 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab