Selskabsmeddelelse nr. 31, 2017 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2017.

Med virkning fra 1. april 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2017 - 30. juni 2017.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2017:       0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. april 2017:        0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: