Selskabsmeddelelse nr. 32, 2018 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2018

Med virkning fra 1. april 2018 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2018 - 30. september 2018.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2018: 0,70 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2018: 0,70 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2018: 0,35 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2018: 0,35 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: