Selskabsmeddelelse nr. 33, 2017 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2017

Med virkning fra 1. april 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2017 - 30. september 2017.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2017: 0,76 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2017:   0,76 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2017:   0,41 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2017:   0,41 % p.a.

  
Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

   
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: