Selskabsmeddelelse nr. 34, 2014 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2014

Med virkning fra 1. april 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. april 2014 - 30. juni 2014.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2014:     0,3224 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: