Selskabsmeddelelse nr. 34, 2018 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2018.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. april 2018 mhp. at opfylde kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner