Selskabsmeddelelse nr. 34, 2021 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 26. marts 2021

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.                                                                                

  

Venlig hilsen                                                                                                                                                                                                                                                  

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                                                                                 

                     

Tags: