Selskabsmeddelelse nr. 35, 2019 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2019

Med virkning fra 1. april 2019 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2019 – 30. juni 2019.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2019:  -0,01 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2019:  -0,04 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: