Selskabsmeddelelse nr. 36, 2014 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2014

Med virkning fra 1. april 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2014 – 30 september 2014.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2014: 1,36 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2014:   1,36 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2014:   1,01 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2014:   1,01 % p.a.

  Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

  Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab