Selskabsmeddelelse nr. 38, 2013 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits CIBOR lån pr. 1. juli 2013 gennemføres en elektronisk auktion i maj 2013.

Nordea Kredit refinansierer CIBOR lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen Auktionen foregår i Genium Inet på NASDAQ OMX Copenhagens emissionsdelmarked.
  Obligationerne, Nordea C6 OA juli 2016 (ISIN-kode DK000202924-8), sælges til kurs 100 – og der bydes et tillæg/fradrag til den 6 måneders CIBOR, som fastsættes den 25. juni 2013.
  Obligationens kupon pr. 1. juli 2013 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 25. juni 2013 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg/fradrag. Renten afrundes til 2 decimaler.
  Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg/fradrag til CIBOR er gældende i hele obligationens løbetid.
  Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget/-fradraget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg/fradrag. For bud på skæringstillægget/-fradraget kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget/-fradraget vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsdato Onsdag den 29. maj 2013.
Beløb Udbudt mængde vil blive offentliggjort i uge 19, 2013.
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.
Bud/afregning Auktionen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 11.10.
Det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.
Valør 1. juli 2013.
Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen.
  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på telefon 33 33 38 64 og Kim Bek Petersen på telefon 33 33 16 44

Nordea Kredit vil afholde prøveauktion i CIBOR obligationen:

Vilkår for prøveauktionen er følgende:

Auktionsdato: Onsdag den 22. maj 2013.
Obligation: Nordea C6 OA juli 2016 (ISIN-kode DK000202924-8)
Beløb: DKK 20 mio.
Max budstørrelse: Beløb pr. bud må maksimalt udgøre DKK 1.000.000.
Bud/afregning Auktionen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 11.10.
  Det vil være muligt at lægge bud ind på det ønskede rentespænd til CIBOR med 2 decimaler. Obligationerne sælges til kurs 100 – og der bydes på et tillæg/fradrag til den 6 måneders CIBOR, som fastsættes den 25. juni 2013 multipliceret med 365/360.
  Da det ikke er muligt at have differentieret rente på henholdsvis prøveauktion og auktionen den 29. maj 2013, vil det endelige rentetillæg/-fradrag som fastsættes den 29. maj 2013 erstatte resultatet fra prøveauktionen. Således vil bud på prøveauktionen blive afregnet til det på auktionen den 29. maj 2013 opnåede resultat.
Valør: 1. juli 2013.
Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab