Selskabsmeddelelse nr. 4, 2018 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. april 2018 gennemføres en elektronisk auktion i februar 2018.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen                      
Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode    6. til 8. februar 2018.
Beløb       De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort sidst i uge 5, 2018.
Valør     3. april 2018.
Deltagere   Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: