Selskabsmeddelelse nr. 40, 2019 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 29. marts 2019.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i lov om kapitalmarkeder § 24, og er også offentliggjort via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.              

Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: