Selskabsmeddelelse nr. 42, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Annuitetsobligation med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbar

ISIN-kode Nom.rente/udløb Navn Åbnings-dato Lukke-dato Udløbs-dato Valuta
DK000204153-2 0,00% 2022 NDACIBOR6OA22RF 08/05-2018 30/04-2022 01/07-2022 DKK
DK000204145-8 0,00% 2023 NDACITA6OA23RF 08/05-2018 30/04-2023 01/07-2023 DKK

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: