Selskabsmeddelelse nr. 44, 2021 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

Report this content

Nordea Kredit refinansierer Cibor6-lån og Renteloft lån pr. 1. juli 2021 i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og den elektroniske auktion gennemføres 25. maj 2021 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.

Obligationer                      DK0002050525 NDACIBOR6OA24RF

                                            DK0002050608 NDACIBOR6GOA24RF

                                            DK0002050798 NDA1,5CFOA31RF
  

Auktionen                           Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked. Udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

                                            Obligationerne NDACIBOR6OA24RF (ISIN kode DK0002050525) og NDACIBOR6GOA24RF (ISIN kode DK0002050608), som
                                             finansierer henholdsvis Cibor6- og grønne Cibor6-lån, sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges
                                             referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

                                            Obligationens kupon pr. 1. juli 2021 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 25. juni 2021 multipliceres med 365/360,
                                            hvorefter der reguleres for auktionens resultat. Renten afrundes til 2 decimaler.

                                            Obligationen NDA1,5CFOA31RF (ISIN kode DK0002050798) med et renteloft på 1,5 pct., som finansierer Renteloft, sælges til kurs 100,00 – og
                                            der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

                                            Obligationens kupon pr. 1. juli 2021 fremkommer således: Gennemsnittet i perioden 21. til 25. juni af 6 måneders CIBOR, hvorefter der
                                             reguleres for auktionens resultat. Renten afrundes til 4 decimaler.

                                            Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg/fradrag til CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

                                            Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive
                                            afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få
                                             tildeling.
 

Auktionsdato                     Tirsdag den 25. maj 2021.
 

Rating                                 Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.
 

Beløb                                  Forventede auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af side 4.

                                             Endelig beløb vil blive offentliggjort senest fredag den 21. maj 2021 kl. 09.00.
 

Øvrige vilkår                      Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

                                            Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
 

Valør                                   1. juli 2021.

                                            Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 21. maj 2021.
 

Deltagere                           Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
 

Tekniske problemer         I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 eller Jacob
                                             Revsbech på telefon 33 33 16 43.
 

Spot valør                           Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende Cibor Nordea Kredit
                                             obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Lau Kingo.

 

I forbindelse med refinansieringen 1. juli 2021 stoppes der samtidig for udstedelse af nye lånetilbud baseret på NDACIBOR6OA23RF (ISIN kode DK0002044478) og NDACIBOR6GOA22RF (ISIN kode DK0002046689), hvorefter lånetilbud udstedes i de nye ISIN koder.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit, auktioner af nye Cibor6
obligationer, maj 2021

Åbner Lukker Senest
tildeling
Papirnavn ISIN Forventet
mængde
mio. DKK
Forventet LCR kategori
Tirsdag, 25. maj 2021 09.00 10.00 10.09 NDACIBOR6OA24RF DK0002050525 10.000 1A
09.00 10.30 10.39 NDACIBOR6GOA24RF DK0002050608 1.300 None
09.00 11.30 11.39 NDA1,5CFOA31RF DK0002050798 500 None
Total 11.800

Tags: