Selskabsmeddelelse nr. 46, 2018 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

Report this content

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og CIBOR lån pr. 1. juli 2018 gennemføres elektroniske auktioner den 22. og 23. maj 2018.

Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og CIBOR lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.

Obligationer DK0002041458 NDACITA6OA23RF

DK0002041532 NDACIBOR6OA22RF

Auktionen Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

Obligationen NDACITA6OA23RF (ISIN-kode DK0002041458), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

Obligationens kupon pr. 1. juli 2018 fremkommer således: 6 måneders CITA, der fastsættes den 26. juni 2018 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Obligationen NDACIBOR6OA22RF (ISIN-kode DK0002041532), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

Obligationens kupon pr. 1. juli 2018 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 26. juni 2018 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionernes tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg til CITA og CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringstillægget vil få nogen tildeling.

Auktionsdato Auktionerne foregår:

DK0002041458 NDACITA6OA23RF tirsdag den 22. maj 2018

DK0002041532 NDACIBOR6OA22RF onsdag den 23. maj 2018

Rating Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Beløb DK0002041458 NDACITA6OA23RF DKK 22,0 mia.

DK0002041532 NDACIBOR6OA22RF DKK 14,8 mia.

Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 11.40.

Der bydes i rente og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.

Valør 2. juli 2018.

Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 18. maj 2018.

Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktions delmarked på NASDAQ Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44 og Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: