Selskabsmeddelelse nr. 51, 2019 Ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2019 klokken 9.00 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget om valg af Marte Kopperstad til bestyrelsen. Marte Kopperstad har siden december 2018 fungeret som Head of Products and Business Development, og blev i marts 2019 udnævnt til Head of Products and Business Development.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte forslag om aflønning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Stine Green Paúlsen, telefon +45 70 80 11 62.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner