Selskabsmeddelelse nr. 54, 2015 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2015.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. juli 2015, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Marianne Wettersteen på telefon 55 47 38 63.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab