Selskabsmeddelelse nr. 55, 2013 – Ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR nr. 15 13 42 75

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 2013 klokken 9.00 hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, København.

Generalforsamlingen godkendte som eneste punkt på dagsordenen bestyrelsens forslag til nyvalg af Head of Management Secretariat, Banking Denmark, Charlotte Gullak Christensen, Nordea Bank Danmark A/S som nyt medlem af selskabets bestyrelse, hvilket forslag blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
    

Yderligere information:

Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon 33 33 45 56.