Selskabsmeddelelse nr. 55, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2020

Med virkning fra 1. juli 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2020 – 30. september 2020.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020:                      -0,10 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020:                       -0,13 % p.a.

 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: