Selskabsmeddelelse nr. 57, 2020 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2020

Report this content

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. juli 2020 for at opfylde kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner