Selskabsmeddelelse nr. 57 2016 - Nordea Kredit ændrer på bidragssatserne

Nordea Kredit forhøjer bidragssatser med virkning fra 1. oktober 2016.

Der er truffet politisk beslutning om, at realkreditinstitutterne skal opfylde kravene til en ny gældsbuffer. Den nye lovgivning træder i kraft medio juni i år og vil betyde, at Nordea Kredit skal binde 7,7 mia. kr. mere i kapital, når gældsbufferen er fuldt indfaset.

”Nordea Kredit skal på grund af den nye lovgivning sætte mere kapital til side for at kunne yde lån til kunderne. Det gør det dyrere at tilbyde realkreditlån, og derfor justerer vi priserne. For den enkelte kunde betyder ændringerne, at prisen på et lån stiger mellem 30 og 228 kr. om måneden efter skat for et lån på en mio. kr. ved en belåning på 80 pct.” siger Torben Laustsen, bankdirektør i Nordea.

Ligesom i dag vil lån med fast rente og afdrag også fremover have de laveste bidragssatser, mens lån med afdragsfrihed og variabel rente har højere satser. Bidragssatserne afspejler den risiko og de omkostninger, der er ved forskellige låntyper. Forhøjelsen følger endvidere myndighedernes ønske om, at flere boligejere bør afdrage løbende på deres lån, og at flere boligejere vælger fast rente eller lån med mindre hyppig rentetilpasning.

Alle berørte kunder modtager et brev om ændringen for deres lån, og kan i øvrigt finde mere information på www.nordea.dk/realkredit.

Bidragssatserne på nye lån fremgår af tabellen nedenfor.

Rabat på låneomlægning i 2016

I forbindelse med bidragsstigningen tilbydes en rabat på 6.000 kr. på omkostningerne, hvis kunder skifter til en anden lånetype i Nordea Kredit inden udgangen af 2016.

Yderligere information

Spørgsmål kan rettes til Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, tlf. 33 33 20 20.

Tags: