Selskabsmeddelelse nr. 58, 2018 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2018.

Med virkning fra 1. juli 2018 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2018 - 30. september 2018.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2018:      -0,03 % p.a.
         
ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018:  0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
   
  
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: