Selskabsmeddelelse nr. 59, 2018 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2018

Med virkning fra 1. juli 2018 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2018 – 31. december 2018.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018: 0,08 % p.a.
DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,15 % p.a.


Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002036532, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,01 % p.a.
DK0002038587, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,28 % p.a.
DK0002041532, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,23 % p.a.


Stående obligation uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode: .
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,01 % p.a


Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2018:  0,2970 % p.a.


Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2018: 0,2970 % p.a.


Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2018: 0,2470 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: