Selskabsmeddelelse nr. 6, 2015 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. april 2015 gennemføres en elektronisk auktion i februar 2015.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen
                                Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
 
Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling

Auktionsperiode
 
Tirsdag den 24. februar til og med torsdag den 26. februar 2015.

Beløb 

De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort i uge 6, 2015.

Valør 

1. april 2015.

Deltagere 

Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury, Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab