Selskabsmeddelelse nr. 60, 2013 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2013

Med virkning fra 1. juli 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2013.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6:

ISIN-kode
DK0002027622, udløb 2015, ny rente pr. 1. juli 2013:                                             0,45% p.a.

DK0002029248, udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2013:                                            0,34% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2013:                                             0,9525% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2013:                                             0,9525% p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: