Selskabsmeddelelse nr. 60, 2017 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2017.

Med virkning fra 1. juli 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2017 - 30. september 2017.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2017: 0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2017: 0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

  
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: