Selskabsmeddelelse nr. 61, 2017 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2017

Med virkning fra 1. juli 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2017 – 31. december 2017.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:
DK0002032549, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,00% p.a.
DK0002033356, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,05% p.a.
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,14% p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002032622, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,00% p.a.
DK0002033430, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2017:  -0,04% p.a.
DK0002036532, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,06% p.a.
DK0002038587, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2017:  -0,21% p.a.

Stående obligation uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,06% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2017:  0,3630% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2017:   0,3630% p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2017:   0,3130% p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: