Selskabsmeddelelse nr. 62, 2016 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2016

Med virkning fra 1. juli 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2016 – 31. december 2016.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:
DK0002032549, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016:        0,00% p.a.
DK0002033356, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: -0,02% p.a.
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2016:  0,07% p.a.
      
Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002033273, udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2016:           0,02% p.a.
DK0002032622, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016:           0,00% p.a.
DK0002033430, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016:          -0,03% p.a.
DK0002036532, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2016:         
 0,07% p.a.
    
Stående obligation uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2016:          0,07% p.a.
 
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,4115% p.a.
 
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,4115% p.a.
 
Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2016:
0,3615% p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Marianne Wettersteen på telefon 55 47 38 63.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: