Selskabsmeddelelse nr. 63, 2015 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbare

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-
dato
Valuta
DK000203335-6 0,05% 2018 NDACITA6_NYOA18RF 10/06-2015 30/04-2018 01/07-2018 DKK
DK000203343-0 0,05% 2018 NDACIBOR6_NYOA18RF 10/06-2015 30/04-2018 01/07-2018 DKK

De nye obligationer er omfattet af ændringerne af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., som er vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

 
Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

   
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: